VTV6 - 21/09/2017: 60 phút mở: Làm chủ hay Làm thuê

Ngày đăng:24/09/2017 / 384 người xem

https://www.youtube.com/watch?v=WL1LCUkqm3M

VITV - TS. Lưu Hải Minh - Đối thoại: Tỷ lệ đóng bảo hiểm phù hợp với sức khỏe DN?

Ngày đăng:12/09/2017 / 321 người xem

https://www.youtube.com/watch?v=suK1qUpS5N4

VTV1 - 27/08/2017 - Chuyến xe khởi nghiệp - TS. Lưu Hải Minh - Hành trình khởi nghiệp công nghệ Nano

Ngày đăng:12/09/2017 / 369 người xem

https://www.youtube.com/watch?v=i1HQbSIo7oU

VTV6 25 - 8 - 2017: Chuyến xe khởi nghiệp: Hành trình khởi nghiệp Công nghệ Nano

Ngày đăng:26/08/2017 / 345 người xem

https://www.youtube.com/watch?v=mFOlS8V4wUo

Gửi câu hỏi